anjahenke
 

Prettig droevig

                     Tijdgenoot

breekt het stukje koek
in familie gewoonten

glas van de spiegel
heeft een jas

aan de kapstok
ook in mijn kast

een klein gebaar
dat heden dragelijk
toekomst overkomelijk maakt


Oogopslag

van geduldig lijden
dat smart en wellust
met lome beweging
zelf ondergaat

een afgrond
midden in het leven
waarin je zweven
of wegglijden kan

 

                       Microkosmos

maatwerk
klem in harmonie

kijkwerk
met vensterloze vrijheid

paswerk
waar alles waar is

onontkoombaar
dat u dit leest